Imaj é lidé pou toupiti

Mi on sélèksyon a imaj-é-lidé pou timoun an nou. Sé on séri a playlist nou ké mété a jou an paj lasa tanzantan. Alòs zòt pé aboné zòt an blog an nou pou trapé nouvèl dirèk an mésajri a zòt.

Yé Clik
.............................................................................................................................

Chanté afriken pou timoun

.............................................................................................................................
Désanimé afriken pou timoun

.............................................................................................................................
Désanimé afriken pou jenn moun

.............................................................................................................................
Istwa afriken épi dòt pou timoun

.............................................................................................................................
Kont-péyi épi misyé Benzo
Kont-péyi épi misyé Benzo

Commentaires